Información del paciente

             Informació al pacient - SAIP


 

El SAIP és la Unitat responsable d'atendre i informar les persones usuàries del sistema sanitari públic. En tots els hospitals i en alguns centres de salut i d'especialitats de la xarxa sanitària pública valenciana trobarà una Unitat SAIP.

 

Al SAIP vosté pot dirigir-se amb qualsevol suggeriment, queixa o reclamació que no puga ser gestionada directament en la sala d'hospitalització o el en Servei, Unitat o departament que està sent tractada/o.

 

Igualment pot acudir per a sol·licitar qualsevol dels servicis que es disposem en la nostra carta de servicis SAIP

 

Li agraïm tots els suggeriments que puga aportar-nos per a millorar la qualitat de les nostres prestacions. Les pot realitzar verbalment, o per escrit utilitzant els impresos normalitzats que disposem.

 

Participem activament per a millorar la qualitat assistencial col·laborant en les enquestes de satisfacció del pacient que regularment realitza la Conselleria de Sanitat

En tots els centres de salut i consultoris d'atenció primària, trobarà impresos normalitzats per a formular les seues peticions

 

També pot descarregar-se'ls ací, per a omplir-los abans d'acudir a la seua Unitat SAIP més pròxima:

 

Model de QUEIXA Conselleria Sanitat (omplenable)

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC DE:

QUEIXA

SUGGERIMENT

AGRAÏMENT

 

Model de lliure Elecció d'Hospital i Metge/Metgessa Especialista

 

Model d'Instància sol·licitud General per a la Generalitat Valenciana

Sol·licitut exercici drets ARCO

Els drets ARCO són aquells que brinden seguretat als ciutadans, evitant que la seua informació personal siga manipulada sense límits. Estos drets poden ser exercits per qualsevol persona, respecte al tractament de les seues dades personals

 

Cartera de Serveis SAIP

 

A través de les unitats bàsiques SAIP li oferim els serveis següents:

· Vetlem pel compliment dels drets i les obligacions de les persones usuàries dels serveis de salut.

· Gestionem les seues queixes, suggeriments i agraïments, i tramitem les seues reclamacions davant dels òrgans responsables.

· Facilitem la realització de diferents tràmits assistencials com: accés a la seua història i documentació clínica, lliure elecció de mig o centre i sol·licituds de segona opinió mèdica.

· Coordinem les activitats de voluntariat sanitari en l'hospital.

· Traslladem al Comité de Bioètica Assistencial del Departament de Salut les consultes que vosté formule.

· Informem sobre les Voluntats Anticipades i gestionem i registrem el seu dcoment de voluntats anticipades.

· Oferim informació sobre els anteriors serveis i responem davant de qualsevol altra necessitat que puga precisar vosté en relació amb els serveis assistencials que presten els centres sanitaris del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent.

· Col.laborem amb la Direcció en totes aquelles tasques encaminades a millorar el seu nivell de satisfacció amb els centres i serveis sanitaris.

GUIES INFORMATIVES DEL SEU HOSPITAL:

 

Guia informativa de l'Hospital General d'Ontinyent

 

Protocol d'acollida hospitalària Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

 

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS:

 

Consulta de La Llista d'Espera Quirúrgica (només amb SIP)

 

Guia de Voluntats Anticipades

 

Drets i deures del pacient

Lliure elecció metge/metgessa Atenció Primària i/o Pediatra

Lliure elecció de centre hospitalari i metge especialista

 

Accés a la seua Història electrónica de Salut   (només amb certificat digital)

 

 

 

 

 

Salut Sexual i Reproductiva, informació general

 

Informació sobre medicaments. MedicamenTIC (accés al portal)

 

Catàleg de Tràmits Administratius davant de la Generalitat Valenciana

 

 

PORTAL DEL PACIENT, (accés)