Benvinguda

                         

Si està llegint este escrit és perquè està interessat en EL SEU Departament de Salut. La nostra missió és aportar el màxim nivell de salut als nostres ciutadans, amb una assistència pública de qualitat, segura, integral , equitativa, accessible i humana . Centrada en la persona, el seu entorn familiar, i amb un enfocament integral, apostant per l'eficiència i la sostenibilitat.

La nostra visió és la de progressar en la millora de l'assistència sanitària a la ciutadania, millorant les infraestructures, i els canals de comunicació, aconseguint la integració dels professionals en la comunitat.

Apostem per un millora contínua, amb consciència ecològica ,sostenible i innovadora, implicant a la comunitat en el seu desenrotllament.

Ens plantegem com a objectius:

  • Impulsar la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia amb un enfocament comunitari.
  • Promoure l'atenció centrada en la persona, atenent a les seues necessitats i afavorint la seua participació en el procés assistencial.
  • Facilitar l'accessibilitat i equitat en l'atenció a la nostra població
  • Impulsar la cultura de qualitat, seguretat i millora contínua .
  • Impulsar la docència, investigació i innovació.
  • Promoure la comunicació interna i externa, les pràctiques socialment responsables, el compromís amb l'organització i la comunitat, la sostenibilitat en tots els seus vessants i la transparència.
  • Afavorir les millores estructurals i funcionals en el departament de salut.

Pretenem aconseguir estos objectius mitjançant el treball i esforç conjunt de tota la nostra organització sanitària amb la participació i suport de la nostra ciutadania, amb una actitud de coresponsabilitat.

LA TEUA SALUT ENS IMPORTA. ET CUIDEM, CUIDA'T!”

El Gerent i l'Equip directiu

Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent