Comité de Sostenibilitat i Salut Urbana

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: Novembre 2022

 

Objectius:

 

El Comitè de Sostenibilitat i Salut Urbana del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent es constitueix en 2020 per a donar resposta i continuïtat a les iniciatives del departament en l'àmbit de la sostenibilitat com a institució sanitària.

Entre els seus objectius principals figura la disminució de la petjada de CO₂ que genera l'hospital en realitzar la seva funció assistencial a la població.

El Departament pertany a la Xarxa d'Hospitals Verds i Saludables el que li fa sensible amb tota mena d'accions de protecció del medi ambient, lluita contra els efectes del canvi climàtic, sostenibilitat i de com reverteixen aquestes accions en la millora de la salut de les persones.

El Comitè de Sostenibilitat i Salut Urbana és el primer òrgan d'aquestes característiques que es constitueix en l'àmbit de la sanitat pública valenciana i des de la seva constitució ha mostrat un alt grau d'implicació en el desenvolupament d'accions, activitats i projectes fonamentats en la reducció de les seves emissions contaminants i la promoció d'hàbits sostenibles tant entre els seus professionals com en les persones usuàries del centre

 

Qui som?

 

Actualment dotze professionals de l'hospital de Xàtiva de diferents categories professionals, tant sanitaris com no sanitaris, componen el comitè que es reuneix almenys semestralment i quan existeixen propostes i temis sobres els que debatre i aconseguir acords.

El teu també pots unir-te a aquest comitè, contactant amb nosaltres i participant activament en aquest, bé aportant idees i projectes per a la sostenibilitat o bé sumant-te al grup que compon el Comitè i cooperar a portar endavant aquestes idees.

 

Què hem aconseguit?

 

Desenvolupament de projectes innovadors per a fer més sostenible l'assistència sanitària.

Mesurament de la petjada de CO₂ que produeix l'Hospital i obtenció del certificat "Calcula" del Ministeri de Transició Ecològica. 

Ampliació de l'àrea de panells *fototérmicos per a l'obtenció d'aigua calenta a l'Hospital

Substitució de les calderes de calor basades en gasoil per noves de major eficiència energètica de gas.

Substitució de lluminàries interiors i exteriors per equipament de baix consum

Implantació de la recollida selectiva d'envasos i paper

Implantació de la signatura digital i aplicacions de gestió de signatura digital per a tota l'àrea administrativa de l'Hospital

Promoció d'hàbits i pràctiques més sostenibles entre els professionals mitjançant campanyes de sensibilització.

 

Campanyes en marxa:

  • Fes un gest.

 

Imagen de fes un gest

 

Amb la finalitat de minimitzar el consum elèctric i, per tant, la nostra petjada de carboni, una subcomissió pertanyent al Comitè de Sostenibilitat ha posat en marxa la campanya FES UN GEST. Es tracta de començar a visibilitzar la problemàtica de malbaratament elèctric que més a prop tenim i de promoure UN GEST personal, fàcil i senzill que ens obriga personalment però també col·lectivament, a la sensibilització davant la importància de reduir les nostres emissions de CO2.

 

En una primera fase hem començat amb una imatge projectada al monitor del hall de consultes externes i amb un recordatori en forma d'imatge també que apareix cada matí als ordinadors dels treballadors de l'Hospital de Xàtiva i del departament de Primària. Aquesta subcomissió ha cregut convenient començar per una part de l'Hospital on EL GEST pot tenir més impacte i reflectir-se als consums elèctrics dels mesos vinents.

 

EL GEST que et demanem no sols és senzill, sinó que també beneficiós per a produir estalvis monetaris tant a la teua casa com al treball. Es tracta de convidar-te a apagar qualsevol aparell electrònic o lluminària que no vas a fer servir en acabar la teua jornada laboral.

 

Aparells electrònics d'electromedicina o diagnòstic, ordinadors, impressores, pantalles... Podem trobar, diàriament, prop de 25 elements en una sola consulta que ens deixem connectats quan acabem la jornada. Afortunadament, el nostre personal de neteja, en la mesura del possible, mentre fa la seua feina intenta anar tancant els llums, però no és l'encarregada d'apagar la resta d'aparells.

 

És una tasca nostra responsabilitzar-nos d'UN GEST AIXÍ.

 

Imagen de un gesto así

                          

 

FES UN GEST et demana tenir una consideració cap al planeta que volem deixar.

FES UN GEST vol aconseguir que el teu gest d'apagar aparells i llums a l'acabar de treballar puga notar-se als consums de l'Hospital. Per això estem medint, i és intenció publicar el GEST i els seus efectes en un temps determinat.

 

 

FES UN GEST pretén sensibilitzar-te no solament amb els beneficis monetaris que produeix un estalvi elèctric, sinó també amb la reducció de la petjada de carboni i emissions de CO₂ que es produeixen a l'Hospital. Som dels pocs hospitals que ha mesurat la seua petjada de carboni, assolint així, el segell de CALCULA 2019 que concedeix el Ministeri de Transició Ecològica.

Ara volem anar més enllà. Actualment, estem treballant per obtenir el segell de REDUZCO i per això, cada integrant de l'Hospital és una peça clau per què una persona aparentment no marca la diferència, però és gràcies a la unió de totes i tots el que ens farà vorer que aquest xicotet GEST té més repercussió del que mai hauríem imaginat.

 

 

Les organitzacions o institucions sanitàries són un dels organismes que més contamina en l'àmbit internacional, per això és important posar JA l'accent en iniciatives personals, col·lectives i institucionals per tal d'aturar els efectes que l'inevitable CANVI CLIMÀTIC està produint i encara produirà sobre la salut de les persones.

 

De res servirà que els centres assistencials proveïm de salut i de campanyes de prevenció, diagnòstic i cura de malalties si no fem per tenir cura dels efectes que les emissions contaminants dels centres sanitaris JA ESTAN AFECTANT la nostra salut.

 

El nostre Hospital forma part de la Xarxa internacional Green Hospitals (HOSPITALS VERDS I SALUDABLES), paral·lelament també ens vam posicionar com el primer Hospital Espanyol a crear un comitè de SOSTENIBILITAT I SALUT URBANA, fet que va seguir motivant-nos per a continuar duent a terme diferents projectes i iniciatives ambientals, recompensades ja amb DOS PREMIS EUROPEUS de lideratge en accions contra el canvi climàtic a escala sanitària.

 

Som un departament, punter i pioner en aquesta tasca. Ara és la teua oportunitat per a sumar-te i FER UN GEST.

 

No tothom que treballa a la sanitat pública pot tenir aquesta oportunitat: començar a fer xicotets gestos per la salut del planeta.

 

 

Contacte:

Unidad de Innovación e Investigación 

 

Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent

 

Directora de la Unidad: Maria José Molina Botella

 

Tel: 827007

 

E-mail: molina_mjobot@gva.es