L'Hospital Lluís Alcanyís obté el segell que registra la seua acció per la reducció de les emissions de CO2 

 

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha obtingut el segell de registre de la seua empremta de carboni en la modalitat de càlcul per al seu Hospital de Xàtiva. Este registre del Ministeri per a la Transició Ecològica arreplega els esforços que realitzen les administracions i empreses a calcular, reduir i compensar les emissions de CO2 que genera la seua activitat.

 

Este segell ho emet l'Oficina Espanyola de Canvi climàtic i permet reconéixer els esforços del Departament en el càlcul i reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) que genera la seua activitat.

 

El segell obtingut és de la modalitat 2 de càlcul d'emissions, la qual cosa compromet a Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva a un continu mesurament de la seua empremta de carboni, així com a adoptar mesures per a la reducció de les seues emissions de GEI. Este segell facilita a les organitzacions demostrar la seua participació en el registre i, d'altra banda, permet reflectir el grau d'esforç escomés per les mateixes en la lluita contra el canvi climàtic.

 

Els requisits per a la inscripció en este registre nacional són: la comprovació d'una tendència descendent de les emissions contaminants relatives al nivell d'activitat de l'organització i la recopilació i trasllat d'abundant documentació que la certifica, així com comptar amb un estudi energètic i amb la seua corresponent acreditació.

 

El departament de salut manté des de fa alguns anys un compromís sostingut amb la reducció dels seus efectes sobre el medi ambient. A més de formar part de la xarxa Hospitals Verds, des de 2018, pertany a un grup d'hospitals europeus que treballen per una activitat sanitària amb menor impacte sobre el medi ambient.

 

Així la pertinença a l'organització "Salut Sense Dany"(HCWH HelthCare Whithout Harm) ha permés la realització sense costos d'un estudi propi de l'empremta de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI), que ha servit per a la consecució d'este segell oficial.

 

Este estudi es realitza sobre el centre de referència del departament per les seues dimensions, activitat i activitat amb major impacte sobre el medi ambient. No obstant això, el departament manté entre els seus objectius, continuar esta acció sobre tota la xarxa de més de 70 centres assistencials que atenen a una població pròxima als 200.000 habitants de les comarques centrals de la Comunitat Valenciana.

 

Des de la gerència del departament, Margarita Llaudes, ha recordat la importància del compromís d'empreses i administracions davant dels efectes del canvi climàtic.

 

"Les organitzacions sanitàries devem també servir d'exemple en el compromís per conéixer i minimitzar els efectes que sobre el canvi climàtic té el desenrotllament de les nostres activitats, que en el cas d'un hospital, és assistència a la salut de les persones pel que fer-ho amb el menor risc per a la salut del futur i el canvi climàtic també ha de ser una responsabilitat" ha indicat Llaudes.