ACTUALITAT

Professionals del Departament participen en un estudi per a la millora i abordatge de la Salut Mental

 

Xàtiva, 25.08.22

 

Des de l'àrea d'Innovació del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent s'ha posat en marxa un projecte per al disseny de noves ferramentes de tecnologia que afavorisquen i milloren tant la detecció com l'abordatge de malalties mentals entre la població i també entre professionals de la salut. 
 
Per a iniciar les primeres fases d'este projecte, s'ha demanat la participació en l'estudi a tots els professionals del departament. Aquells professionals que accedisquen a participar, hauran de respondre a un formulari anònim que servirà els investigadors per a trobar ferramentes o nous suports tecnològics que milloren la detecció de la patologia emocional o mental inclús en estadis precoços.
 
El formulari es basa en una sèrie de preguntes sobre l'estat emocional de la persona i té una part final que demana a qui accedix a participar, deixar registrada un àudio amb la seua pròpia veu, un document sonor que servirà per a buscar ferramentes de treball basades en les característiques específiques que oferix la veu de la persona parlant.
 
Per a participar en este estudi s'ha d'accedir a un formulari des de la intranet professional que cada professional disposa en el seu Servici o Unitat. Des d'allí se li demana la firma i acceptació d'un consentiment per a prestar la seua participació en este estudi.
 
L'objectiu final d'este projecte és millorar la detecció i el tractament de la salut mental i en definitiva una millora de l'atenció en salut mental en la sanitat pública que millore la qualitat assistencial en este camp.

Certificats de Qualitat