Departament de Salut XATIVA ONTINYENT, logo.

BENVINGUDA BENVINGUDA

 

           

          Equip Directiu del Departament


Llig

ACTUALITAT ACTUALITAT

Jornada formativa sobre les rutes assitencials al Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent

 

                                      

Xàtiva 14.6.19

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha organitzat una jornada formativa sobre una nova forma de treball conjunt entre professionals d'atenció primària i especialitzada que compta amb la visió de pacients, cuidadors i la comunitat. Esta ferramenta de treball s'anomena Ruta Assistencial Integrada (RAI) i busca la millora de la qualitat assistencial a través de la cooperació solidària entre els professionals.

 

Estes rutes implanten en el Departament de Salut Xàtiva Ontinyent en dos línies inicials: "el pacient crònic avançat amb necessitats pal·liatives" i "la diabetis tipus 2". Sobre elles, s'ha basat el treball formatiu dels més de 60 professionals sanitaris que han pres part en la Jornada. S'evidencia així l'interés d'estos per la nova forma d'assistència sanitària que posa en el centre a pacients i la comunitat i situa la cooperació dels professionals com a peça fonamental de l'atenció.

 

Impartida pel Dr. Carles Blay

 

La Jornada ha sigut impartida per un dels més destacats representants del disseny d'esta "ferramenta assistencial", el Dr. Carles Blay, que forma part de l'equip del Centre d'Innovació i Gestió del Canvi, investigador en este camp actualment i que compta amb àmplia experiència en la implantació d'estes Rutes.

 

Blay entén les Rutes Assistencials com a "processos col·laboratius" de què afirma que "perquè la salut dels pacients estiga ben atesa, cada vegada més, necessitem que els diferents professionals que atenen a les persones treballen d'una forma col·laborativa". També ha explicat que les Rutes Assistencials "busquen promoure de manera cooperativa solidària i generosa de treball entre els diferents professionals, posant el pacient, les seues necessitats i preferències en el centre".

                            

 

El Dr. Blay aposta obertament per esta nova ferramenta de treball en assistència sanitària de què ha dit "no hi ha segurament cap altra millor forma de treballar en el present i en el futur: pràctiques col·laboratives amb una mirada territorial i treballar junts per a respondre a les necessitats de les persones".

 

Durant esta jornada formativa ha quedat patent que "els problemes que tenen els sistemes sanitaris contemporanis té problemes molt semblants" a l'hora d'abordar-los de forma local i que estos es basen en "l'envelliment de la població, la longevitat, la cronicitat, la complexitat de la configuració de la societat i del finançament" entre els més destacats però ha assegurat que "hi ha moltes iniciatives – com esta- que intenten donar la millor resposta a estos problemes" i que "no sols es tracta d'innovar i proposar coses nova sinó també de mesurar-ho i quantificar l'impacte que té en les persones".

 

                         

 

Estes rutes suposen també una estratègia fonamentalment per a l'atenció de pacients crònics amb una visió integral dels problemes de salut que busca millorar l'eficiència, que els pacients i cuidadors siguen els protagonistes, i instaurar un model col·laboratiu entre professionals de la salut basat en l'evidència científica i les bones pràctiques assistencials.

DEPARTAMENT DE SALUT XATIVA - ONTINYENT DEPARTAMENT DE SALUT XATIVA - ONTINYENT