Benvinguda

Benvingudes i benvinguts al Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent.


En aquesta pàgina trobarà informació sobre l'activitat assistencial i cartera de serveis dels diferents Consultoris Auxiliars, Centres de Salut d'Atenció Primària i dels nostres dos Hospitals: Lluís Alcanyís de Xàtiva i General d'Ontinyent així com els seus respectius Centres d'Especialitats que conformen el nostre Departament.

També trobarà informació referent a les activitats que es duen a terme des de l'àrea de Salut Pública.

 

Aprofitem aquesta visita per a traslladar-li els objectius prioritaris que ens hem marcat des de la Gerència. Són objectius que només assolirem mitjançant la cooperació constant de tot l'Equip Directiu i la resta de Professionals que en conjunt representen el valor humà d'una organització que treballa per a la seua salut.

Així doncs són els nostres objectius:

 •   Millorar el nivell de salut de les persones que viuen a les Comarques de la Vall d´Albaida, La Costera, La Canal de Navarrés i part de la Ribera Alta.
 • Garantir l'assistència sanitària, pública i de qualitat a tota la població mitjançant la coordinació entre els diferents serveis amb què compta el Departament. Tant en Atenció Primària com en Hospitalària, referent a patologies agudes i/o cròniques
 •  Promocionar hàbits de vida saludables i prevenir malalties que afecten el nostre envelliment.
 • Optimitzar l'ús dels recursos disponibles als nostres dos hospitals per respondre d'una manera àgil i organitzada a les necessitats de cada pacient i cada professional.
 • Millorar la qualitat assistencial d'acord amb els paràmetres establerts per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 • Potenciar la participació des dels diferents òrgans consultius amb què compta el Departament de Salut.
 • Impulsar quantes millores i innovacions siguen necessàries en pro d'un augment de la qualitat assistencial i de l'àmbit de la investigació.
 • Aconseguir que la sostenibilitat siga part de la nostra pràctica diària.


Aquests objectius els haurem d'assolir convençuts que la Sanitat Pública garanteix una assistència igualitària i de qualitat per a les persones i que hem de dur-los a terme des de la màxima transparència.

Esperem que aquesta pàgina resulte d'utilitat tant a la població com als professionals de la salut d'aquest Departament.

La Gerent i l'Equip directiu
Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent

 

 

 

 

 

Bienvenidas y bienvenidos al Departamento de Salut Xàtiva-Ontinyent.

 

En esta página encontrará información sobre la  actividad asistencial y cartera de servicios de los diferentes Consultorios Auxiliares, Centros de Salud  de Atención Primaria y  de  nuestros dos Hospitales: Lluís Alcanyís de  Xàtiva y General  d'Ontinyent así como sus respectivos  Centros de Especialidades que conforman nuestro  Departamento.

 

También encontrará información referente a  las actividades que se llevan a cabo desde el área de Salud Pública.

 

Aprovechamos esta visita para trasladarle los objetivos prioritarios que nos hemos marcado desde la Gerencia. Son objetivos que solo conseguiremos mediante la cooperación constante de todo el Equipo Directivo y el resto de Profesionales que en conjunto representan el valor humano de una organización que trabaja para su salud.

 

Así pues son nuestros objetivos:

 • Mejorar el nivel de salud de las personas que viven en de las Comarcas de La Vall d´Albaida, La Costera, La Canal de Navarrés y parte de la Ribera Alta.  
 • Garantizar la asistencia sanitaria, pública y de calidad a toda la población mediante la coordinación entre los distintos servicios con que cuenta el Departamento. Tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, referente a patologías agudas y/o  crónicas
 • Promocionar hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades que afecten a nuestro envejecimiento.
 • Optimizar el uso de los recursos con los que contamos en nuestros dos hospitales  para responder de una manera ágil y organizada a las necesidades de cada pacientes y de cada profesional.
 • Mejorar la calidad asistencial de acuerdo con los parámetros establecidos por la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.
 • Potenciar la participación desde los distintos órganos consultivos con que cuenta el Departamento
 • Impulsar cuantas mejoras e innovaciones sean necesarias en pro de un aumento de la calidad asistencial y de la investigación.
 • Conseguir que la sostenibilidad forme parte de nuestra práctica diaria.

Estos objetivos tendremos que alcanzarlos convencidos de que la Sanidad Pública garantiza una asistencia igualitaria y de calidad para las personas y que debemos llevarlos a cabo desde la máxima transparencia.

 

Esperamos que esta página resulte de utilidad tanto a la población como a los profesionales de la salud de este Departamento.

 

La Gerente y el Equipo directivo

Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent