ACTUALIDAD ACTUALIDAD

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent organitza una Jornada sobre salut i gènere

Després de la constitució de la comissió d'Igualtat del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent s'ha organitzat una Jornada formativa dirigida a professionals i ciutadania sobre les desigualtats de gènere i com afecten sobre la salut. L'aforament complet pocs dies després de difondre la seua organització, és una mostra de l'interés per les polítiques de gènere en l'àmbit sanitari.

El Departament ha constituït la Comissió d'Igualtat

Entre les funcions d'esta comissió destaca vetlar pel compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens que treballen en el Departament, així com l'impuls i promoció d'accions de sensibilització i formació en matèria d'igualtat de gènere. A més, esta comissió s'encarregarà també de la difusió del pla d'igualtat, el seu calendari d'actuació i aplicació entre els professionals.

Formació en proves respiratòries per a atenció primària

El programa de formació permet actualitzar i millorar li coneixement dels professionals d'atenció primària, capacitant-los per a prestar una assistència sanitària més completa als pacients, en este cas, amb alguna malaltia respiratòria. A més, evita desplaçaments a centres d'especialitats o a l'hospital per a la realització d'ella prova.

DEPARTAMENTO DE SALUD XATIVA - ONTINYENT DEPARTAMENTO DE SALUD XATIVA - ONTINYENT